ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


ID Line
เพิ่มเพื่อน


ตารางฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่อหลักสูตร ลำดับที่ วันที่ ค่าลงทะเบียน สถานะ

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

1

29 - 31 มกราคม 2563 

4,500 - บาท/ท่าน -

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

2

12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 

4,500 - บาท/ท่าน

-
การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...
3
11 - 13 มีนาคม 2563 4,500 - บาท/ท่าน 18/20

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

4
1 - 3 เมษายน 2563 4,500 - บาท/ท่าน 1/20

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

5
13 - 15 พฤษภาคม 2563 4,500 - บาท/ท่าน -/20

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

6
10 - 12 มิถุนายน 2563 4,500 - บาท/ท่าน -/20

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

7
1 - 3 กรกฎาคม 2563 4,500 - บาท/ท่าน -/20
การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...
8

19 - 21 สิงหาคม 2563

4,500 - บาท/ท่าน -/20
การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

9

2 - 4 กันยายน 2563

4,500 - บาท/ท่าน -/20

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

10

7 - 9 ตุลาคม 2563

4,500 - บาท/ท่าน -/20

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

11 4 - 6 พฤศจิกายน 2563 4,500 - บาท/ท่าน -/20
การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

12 

25 - 27 พฤศจิกายน 2563 4,500 - บาท/ท่าน -/20

การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge More...

13
2 - 4 ธันวาคม 2563 4,500 - บาท/ท่าน -/20
 
การสอบเทียบ Dial Indicator, Dial Test Indicator More... 1 26 - 27 มีนาคม 2563 3,000 - บาท/ท่าน 5/20
การสอบเทียบ Dial Indicator, Dial Test Indicator More... 2 27 - 28 สิงหาคม 2563 3,000 - บาท/ท่าน -/20
         
การสอบเทียบ Steel Ruler, Steel Tape More... 1 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563  3,000 - บาท/ท่าน 5/20
การสอบเทียบ Steel Ruler, Steel Tape More... 2 4 - 5 มิถุนายน 2563 3,000 - บาท/ท่าน -/20
การสอบเทียบ Steel Ruler, Steel Tape More... 3 15 - 16 ตุลาคม 2563 3,000 - บาท/ท่าน -/20

การสอบเทียบ Electronic Balance 1 16 - 17 กรกฎาคม 2563 3,000 - บาท/ท่าน -/20
การสอบเทียบ Electronic Balance 2 17 - 18 กันยายน 2563 3,000 - บาท/ท่าน -/20

การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด 1 21 -22 พฤษภาคม 2563 3,000 - บาท/ท่าน -/20
         
หมายเหตุ  
 
 
          * รับสมัครหลักสูตรละไม่เกิน 20 ท่าน
 
          * กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม
          * หากหน่วยงานใดต้องการให้จัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ ติดต่อสอบถามรายอะเอียดได้ที่ศูนย์สอบเทียบฯ

 

 


วันที่สมัคร :
ชื่อหลักสูตร :
วันที่อบรม :
หน่วยงาน/บริษัท :  *
ที่อยู่ :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ติดต่อ) :  *
โทรศัพท์(มือถือ) :
Email :
วิธีการชำระค่าลงทะเบียนในวันแรกของการฝึก
อบรบโดย :
เงินสด
สั่งจ่ายเช็คในนาม "มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ Burapha University"
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 1 :  *
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :  *
โทรศัพท์ (มือถือ) :  *
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 2 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 3 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 4 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 5 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ขอใบเสนอราคา : ต้องการ
ไม่ต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Calibration Center for Industry (Burapha University)
Faculty of Engineering, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131
Mobile: 062 574 5408, 062 559 7567 Tel: 038 393 914, 038 102 222 Ext.3329 Fax: 038 393 915
Email: CIB_BUU@hotmail.com