ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


ID Line


ตารางฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2562
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่ ค่าลงทะเบียน สถานะ
1
 การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...

20-22 ก.พ. 2562

4,500 บาท/คน 

-

2

การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...

13-15 มี.ค. 2562

4,500 บาท/คน

-
3
 การสอบเทียบ Small Tools II
(Dial Indicator, Dial Test IndicatorMore...
28-29 มี.ค. 2562 3,000 บาท/คน  -

4

 การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...
 3-5 เม.ย. 2562 4,500 บาท/คน -

5

การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
(Uncertainty) More...

 7-8 พ.ค. 2562

3,000 บาท/คน  -

6

 การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...
15-17 พ.ค. 2562 4,500 บาท/คน  -

7

การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...
5-7 มิ.ย. 2562 4,500 บาท/คน  -
8
การสอบเทียบ Small Tools II
(Dial Indicator, Dial Test Indicator) More...

27-28 มิ.ย. 2562

3,000 บาท/คน  -
         9
การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...

 3-5 ก.ค. 2562

4,500 บาท/คน  -

10

การสอบเทียบ Small Tools III
(Steel Ruler, Steel Tape) More...

11-12 ก.ค. 2562

3,000 บาท/คน  -

11

การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็คทรอนิกส์
(Electronic Balance) More...
 1-2 ส.ค2562 3,000 บาท/คน -
12
การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...
7-9 ส.ค2562 4,500 บาท/คน -

13

การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...
4-6 ก.ย2562 4,500 บาท/คน -
14
การสอบเทียบ Small Tools III
(Steel Ruler, Steel Tape) More...
12-13 ก.ย2562 3,000 บาท/คน -
15
การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...
2-4 ต.ค2562 4,500 บาท/คน -
16
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็คทรอนิกส์
(Electronic Balance) More...
10-11 ต.ค2562 3,000 บาท/คน -
17
การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...
6-8 พ.ย. 2562 4,500 บาท/คน เต็ม
18
การสอบเทียบ Small Tools I
(Vernier Caliper,Micrometer,Height Gauge) More...
27-29 พ.ย. 2562 4,500 บาท/คน เต็ม
หมายเหตุ  
 
          * รับสมัครหลักสูตรละไม่เกิน 20 ท่าน
          * กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม
          * หากหน่วยงานใดต้องการให้จัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ ติดต่อสอบถามรายอะเอียดได้ที่ศูนย์สอบเทียบฯ

 

 


วันที่สมัคร :
ชื่อหลักสูตร :
วันที่อบรม :
หน่วยงาน/บริษัท :  *
ที่อยู่ :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ติดต่อ) :  *
โทรศัพท์(มือถือ) :
Email :
วิธีการชำระค่าลงทะเบียนในวันแรกของการฝึก
อบรบโดย :
เงินสด
สั่งจ่ายเช็คในนาม "มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ Burapha University"
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 1 :  *
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :  *
โทรศัพท์ (มือถือ) :  *
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 2 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 3 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 4 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 5 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ขอใบเสนอราคา : ต้องการ
ไม่ต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Calibration Center for Industry (Burapha University)
Faculty of Engineering, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131
Tel: 0 3839 3913-4, 0 3839 3916, 0 3810 2222 Ext.3329 Fax: 0 3839 3915
Email: CIB_BUU@hotmail.com