ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
ตารางฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่ ค่าลงทะเบียน สถานะ
1
 การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)

7-9 ก.พ. 2561

4,000 บาท/คน 

ยกเลิก

2

การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)

21-23 ก.พ. 2561

4,000 บาท/คน

ยกเลิก
3
 การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)
7-9 มี.ค. 2561 4,000 บาท/คน  เต็ม

4

 การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)
 3-5 เม.ย. 2561 4,000 บาท/คน เต็ม

5

การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)

 16-18 พ.ค. 2561

4,000 บาท/คน  เต็ม

6

 การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)
6-8 มิ.ย. 2561 4,000 บาท/คน  เต็ม

7

การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)
4-6 ก.ค. 2561 4,000 บาท/คน  เต็ม
8
การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)

1-3 ส.ค. 2561

4,000 บาท/คน  เต็ม
    9  
การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)

 5-7 ก.ย. 2561

4,000 บาท/คน  เต็ม

10

การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)

10-12 ต.ค. 2561

4,000 บาท/คน  เต็ม

11

การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)
 7-9 พ.ย. 2561 4,000 บาท/คน เต็ม
12
การสอบเทียบ Small Tools
(Vernier Caliper,Micrometer,Dial Indicator,Height Gauge)
28-30 พ.ย. 2561 4,000 บาท/คน เต็ม
หมายเหตุ  
      
          * รับสมัครหลักสูตรละไม่เกิน 15 คน
          * กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม
          * หากหน่วยงานใดต้องการให้จัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ ติดต่อสอบถามรายอะเอียดได้ที่ศูนย์สอบเทียบฯ

 

 


วันที่สมัคร :
ชื่อหลักสูตร :
วันที่อบรม :
หน่วยงาน/บริษัท :  *
ที่อยู่ :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ติดต่อ) :  *
โทรศัพท์(มือถือ) :
Email :
วิธีการชำระค่าลงทะเบียนในวันแรกของการฝึก
อบรบโดย :
เงินสด
สั่งจ่ายเช็คในนาม "มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ Burapha University"
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 1 :  *
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :  *
โทรศัพท์ (มือถือ) :  *
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 2 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 3 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 4 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 5 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ขอใบเสนอราคา : ต้องการ
ไม่ต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Calibration Center for Industry (Burapha University)
Faculty of Engineering, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131
Tel: 0 3839 3913-4, 0 3839 3916, 0 3810 2222 Ext.3329 Fax: 0 3839 3915
Email: CIB_BUU@hotmail.com