ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
วันหยุดให้บริการของศูนย์สอบเทียบฯ article

ประกาศ

เรื่องวันหยุดทำการของศูนย์สอบเทียบฯ   

วันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม 2560                   

เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ

 

 
 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากในวันดังกล่าววันรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ประกาศเป็นวันหยุดราชการ
   ดังนั้น ทางศูนย์สอบเทียบฯ จะขอหยุดให้บริการในวันเวลาดังกล่าว
   และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ มิถุนายน 2562
   ทางศูนย์สอบเทียบฯจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

   เนื่องจากในวันดังกล่าววันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ประกาศเป็นวันหยุดราชการ / ทางคณะวิศวกรรม มีโครงการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ

 จึงทำให้การจราจรโดยรอบของมหาวิทยาลัยบูรพาจะคับคั่ง ดังนั้นท่านใดที่ไม่มีความจำเป็นในเส้นทางดังกล่าว

ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันดังกล่าวด้วยครับ


 ทางศูนย์สอบเทียบฯจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ชี้แจ้งใบรับรองISO/IEC 17025 หมดอายุ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Calibration Center for Industry (Burapha University)
Faculty of Engineering, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131
Tel: 0 3839 3913-4, 0 3839 3916, 0 3810 2222 Ext.3329 Fax: 0 3839 3915
Email: CIB_BUU@hotmail.com