ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


ID Line
เพิ่มเพื่อน


สมัครฝึกอบรม

วันที่สมัคร :
ชื่อหลักสูตร :
วันที่อบรม :
หน่วยงาน/บริษัท :  *
ที่อยู่ :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ติดต่อ) :  *
โทรศัพท์(มือถือ) :
Email :
วิธีการชำระค่าลงทะเบียนในวันแรกของการฝึก
อบรบโดย :
เงินสด
สั่งจ่ายเช็คในนาม "มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ Burapha University"
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 1 :  *
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :  *
โทรศัพท์ (มือถือ) :  *
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 2 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 3 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 4 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม 5 :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อาหารกลางวัน : อาหารไทย
อาหารอิสลาม
อื่นๆ
ขอใบเสนอราคา : ต้องการ
ไม่ต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Calibration Center for Industry (Burapha University)
Faculty of Engineering, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131
Mobile: 062 574 5408, 062 559 7567 Tel: 038 393 914, 038 102 222 Ext.3329 Fax: 038 393 915
Email: CIB_BUU@hotmail.com