การบริการด้านการวัดชิ้นงาน

การบริการด้านการวัดชิ้นงาน

   ศูนย์สอบเทียบฯ เปิดให้บริการวัดชิ้นงานทางด้านมิติ หรือ ด้านขนาดและความยาว (Dimension) 

ซึ่งควบคุมคุณภาพของการวัดชิ้นงานภายใต้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) เช่นเดียวกันกับการให้บริการด้านการสอบเทียบ

 

เครื่องมือวัดละเอียดที่เปิดให้บริการนั้น ประกอบไปด้วย

     1. เครื่องวัดละเอียดในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ หรือ เครื่อง Coordinate Measuring Machine : CMM

     2. เครื่องวัดละเอียดในระบบพิกัดฉาก 2 มิติ หรือ เครื่อง Profile Projector

     3. เครื่องมือวัดความหยาบผิว หรือ เครื่อง Roughness Tester

     4. เครื่องมือวัดความกลม หรือ เครื่อง Roundness Tester

 

ตัวอย่างการให้บริการวัดชิ้นงานที่ผ่านมา

เช่น Inspection Jig, Fixture, Example Part เป็นต้น

 

  • Cal R.png
    การบริการด้านงานสอบเทียบ ศูนย์สอบเทียบฯ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025-2561(ISO/IEC 17025 : 2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภั...

  • อบรม B.png
    ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม แก่บุคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใ...

  • ให้คำปรึกษา Y.png
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …