ดาวน์โหลด

 

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

วันที่อัพเดท

 

1

ใบรับรองห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

15 เมษายน 2563

2

รายการเครื่องมือที่เปิดให้บริการ

15 พฤษภาคม 2563

 3

แผนกำหนดการอบรม 2563 (มิ.ย.-ธ.ค.63)

12 มิถุนายน 2563