หลักสูตร : อื่นๆ (อบรมนอกสถานที่ หรือ กำนดเอง)

  เพื่อความสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกหลักสูตรเฉพาะที่ต้องการ หรือจะเลือกหลักสูตรที่ทางศูนย์ฯได้เปิดไว้อยู่แล้ว แต่มีความต้องการอบรมในพื้นที่ ที่ลูกค้าต้องการ หรืออบรมเป็นจำนวนมาก
เพียงแค่ลูกค้ากรอกความต้องการลงในแบบฟอร์มด้านล่าง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด